7 Mart 2015 Cumartesi

"UYVAR ÖNÜNDE BİR TÜRK GİBİ GÜÇLÜ" - Bugün birçok batı dilinde kullanılan "Türk gibi güçlü" (Fort comme un Turc) deyimi, bu kalenin fethinden doğmuş olup, tam hali "Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü" şeklindedir..


Uyvar, bugün Slovakya'da bulunan Novy Zamke şehrinin kalesidir. Budapeşte'ye 80, Viyana'ya ise 110 km. mesafede bulunan kale, Orta Avrupa'nın kapısı sayılabilecek bir konumdadır. 16. yüzyılda Osmanlı fetihleri bölgeye kadar ulaşınca Avusturya, Kanunî Sultan Süleyman'ın ilerleyişini engelleyebilmek için civarda birçok kale yaptırmıştır. Bu kalelerin en muhkemi ve fethi en zor olanı Uyvar Kalesi idi. Osmanlı tarafından altı defa muhasara edilen kalenin alınamaması, müdafilerini cesaretlendirmiş, Avrupa'da kalenin şöhretini artırmıştı. Fazıl Ahmed Paşa'nın sadaretinin ikinci yılında bölgedeki Erdel, Eflak ve Boğdan krallıklarının Avusturya'nın kışkırtmasıyla isyan etmeleri üzerine, diğer meseleler geri plâna atılarak bu problemle ilgilenilmiş; müzakerelerde Avusturya İmparatorluğu'nun işgal ettiği yerlerden çekilmesi, yeni yaptırdığı Kanije yakınlarındaki Serinwar Kalesi'nin yıkılması ve Kanunî döneminde olduğu gibi Osmanlı'ya yıllık 30.000 altın vergi ödemesi teklifleri reddedildiğinden sefere karar verilmiştir. Kırım kuvvetleriyle desteklenen yüz bin kişiden fazla Osmanlı askeri, Belgrad üzerinden bölgeye gelmiştir. Kalenin teslim edilmesi taleplerine olumsuz cevap verildiğinden kuşatma başlamış ve şiddetli bir şekilde devam etmiştir. Osmanlı askerinin gayreti, sadrazamın cesaret ve zekâveti sayesinde muhasaranın otuz sekizinci günü kale teslim olmuştur.

Bugün birçok batı dilinde kullanılan "Türk gibi güçlü" (Fort comme un Turc) deyimi, bu kalenin fethinden doğmuş olup, tam hali "Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü" şeklindedir..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder